I. Preambul

În cele ce urmează dorim să vă informăm cuprinzător și în detaliu cu privire la modalitatea în care protejăm viața dumneavoastră privată și în care se realizează o prelucrare a datelor personale la nivelul paginilor noastre de internet și/sau în cadrul ofertelor online. Datele
personale sunt șterse cât mai rapid posibil și nu sunt utilizate sau divulgate în nicio situație fără acordul dumneavoastră în scopuri publicitare.

SMART DIESEL S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului www.smartdiesel.ro, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal (Politica), aplicabilă pentru scopurile listate mai jos.

II. Generalități

Această Politică are scopul de a vă oferi informații despre modul în care SMART DIESEL SRL colectează și procesează datele dvs. personale prin utilizarea acestui site web, inclusiv orice date pe care le puteți furniza prin intermediul acestui site atunci când vă înscrieți la newsletter, cumpărați un produs sau serviciu etc.

Acest site web nu este destinat copiilor și nu colectăm cu bună știință date referitoare la copii.
Este important să citiți această Politică împreună cu orice altă notificare de confidențialitate sau o notificare de procesare corectă pe care o putem furniza în anumite ocazii când colectăm sau preluăm date personale despre dvs., astfel încât să știți cum și de ce folosim datele dvs.

Aceasta Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului www.smartdiesel.ro, inclusiv dispozitive de tip smartphone sau tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.smartdiesel.ro și să nu furnizați datele dumneavoastră către SMART DIESEL S.R.L.

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, SMART DIESEL SRL administrează în condiții de siguranță, cu bună-credință și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în contextul vizitării site-ului și/sau achiziționării serviciilor SMART DIESEL SRL.

III. Principii / informații generale

Prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici sunteţi de acord cu aceasta și cu colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către SMART DIESEL SRL.

1. Volumul prelucrării datelor cu caracter personal

Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în principiu numai în măsura în care acest demers este necesar pentru prestarea și punerea la dispoziție a
serviciilor noastre, precum și pentru punerea la dispoziție a ofertelor noastre web sau online (inclusiv aplicații mobile).
O colectare și o utilizare a datelor cu caracter personal în alte scopuri se realizează de regulă numai:
(i) cu acordul utilizatorului,
(ii) în situația în care prelucrarea se realizează pentru îndeplinirea contractului, sau
(iii) pentru respectarea intereselor justificate, în măsura în care nu prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor personale.

În mod suplimentar, este aplicabilă o excepție în situațiile în care, din motive obiective, nu este posibilă obținerea prealabilă a unui acord sau dacă este permisă prelucrarea datelor în temeiul prevederilor legale.

2. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

SMART DIESEL SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.smartdiesel.ro;
(ii) activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.smartdiesel.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică;
(iii) reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SMART DIESEL SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
(iv) activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.smartdiesel.ro).
(v) în scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării.

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm

Datele personale sau informațiile personale înseamnă orice date sau informații despre o persoană pe baza cărora poate fi identificată persoana respectivă. Conceptul de date personale nu include datele din cuprinsul cărora identitatea a fost eliminată (date anonime).

Pentru realizarea scopurilor de mai sus, SMART DIESEL SRL prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.smartdiesel.ro: nume, prenume, adresa (domiciliul /reședința), adresa de e-mail, data și locul nașterii, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului (localizarea acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware utilizat), informații în legătură cu intervalul orar, precum și data la care a fost folosit website-ul www.smartdiesel.ro;
(ii) Pentru activități comerciale de vânzări de servicii cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.smartdiesel.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliul /reședința), cod numeric personal, e-mail, data și locul nașterii, adrese de livrare.
(iii) Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SMART DIESEL SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliul /reședința).
(iv) SMART DIESEL SRL prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale.
(v) Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SMART DIESEL SRL, îmbunătățirea calității serviciilor: nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliul /reședința), alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.
(vi) În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și în scopul arhivării: stocarea de date cu caracter personal pentru scopurile descrise mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Nu colectăm nicio categorie specială de date personale despre dvs. (aceasta include detalii despre rasa sau etnia dvs., credințele religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informații despre sănătatea dumneavoastră și datele biometrice și genetice) . De asemenea, nu colectăm nicio informație despre condamnări penale și infracțiuni.

4. Durata prelucrării datelor

SMART DIESEL SRL va păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, avem în vedere valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată, fără a vă anunța în prealabil.

5. Obținerea aprobărilor / drept de revocare

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SMART DIESEL SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea SMART DIESEL SRL de a vă furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dumneavoastră sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

Drept de revocare: Vă rugăm să aveți în vedere că un acord exprimat poate fi revocat în orice
moment, cu efect pentru viitor – integral sau parțial; această prevedere nu afectează
legalitatea prelucrării efectuate în baza acordului, până la revocarea acestuia.

6. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personale

Pentru îndeplinirea ofertelor noastre web și/sau online mandatăm în anumite situații prestatori de servicii terți care își desfășoară activitatea în numele nostru și în baza
instrucțiunilor primite (persoane împuternicire de operator). În contextul prestării serviciilor, acești furnizori de servicii pot recepționa date personale, respectiv pot intra în contact cu date personale și dețin calitatea de terți, respectiv destinatari în sensul prevederilor din
Regulamentul general privind protecția datelor.

În asemenea situație ne asigurăm că prestatorii noștri de servicii vor oferi suficiente garanții cu privire la existența de măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare și la efectuarea operațiunilor de prelucrare astfel încât acestea să fie în acord cu cerințele acestui
regulament și să garanteze protecția drepturilor persoanei vizate.

În vederea realizării unuia sau mai multora dintre scopurile menționate mai sus, SMART DIESEL SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
(i) partenerilor contractuali ai SMART DIESEL SRL (cum este cazul companiilor cu care SMART DIESEL SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
(ii) furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SMART DIESEL SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asigurători, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SMART DIESEL SRL; precum și
(iii) dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele colectate și procesate de SMART DIESEL SRL nu se vând / transferă în orice alt mod către terți (alții decât cei menționați mai sus) și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor SMART DIESEL SRL.

7. Moduri în care colectăm datele dvs. personale

Utilizăm diferite metode pentru a colecta date ale și despre dvs., inclusiv prin:
Interacțiuni directe. Ne puteți da datele dvs. de identitate, de contact și de date financiare prin completarea formularelor disponibile pe site-ul www.smartdiesel.ro sau prin corespondența cu noi prin poștă, telefon, email sau altfel.

Acestea includ date cu caracter personal pe care le furnizați atunci când
(i) comandați produsele sau serviciile noastre;
(ii) creați un cont pe site-ul nostru;
(iii) vă abonați la serviciile sau publicațiile noastre;
(iv) solicitați informațiile de marketing care vă vor fi trimise;
(v) intrați într-un concurs sau sondaj;
(vi) completați un formular de feedback sau ne transmiteți feedback-ul dumneavoastră în vreun alt mod;
(vii)Tehnologii sau interacțiuni automatizate.
Pe măsură ce interacționați cu site-ul nostru, este posibil să colectăm automat date tehnice despre echipamentul dvs., acțiunile și modelele de navigare. Colectăm aceste date personale utilizând module cookie și alte tehnologii similare.

Putem, de asemenea, să primim date tehnice despre dvs. dacă vizitați alte site-uri web care folosesc cookie-urile noastre. Vă rugăm să consultați politica noastră de cookie-uri de mai jos pentru mai multe detalii.

8. Prelucrarea datelor în așa-numite state terțe

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale se realizează în principiu pe teritoriul UE, respectiv în Spațiul Economic European („SEE”).

Numai în situații excepționale (de exemplu în asociere cu mandatarea de prestatori de servicii pentru efectuarea de operațiuni de analiză web) este posibilă o comunicare de informații în așa-numite „state terțe”. „Statele terțe”, reprezintă state din afara Uniunii
Europene și/sau a Acordului privind Spațiul Economic European, în care nu se poate prezuma fără adoptarea de măsuri suplimentare asigurarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor în sensul standardelor din UE.

În măsura în care informațiile comunicate includ și date personale, ne asigurăm înaintea unei astfel de comunicări că este garantat un nivel corespunzător de protecție a datelor în statul terț în cauză sau la destinatarul respectiv. Această cerință poate fi asigurată și prin
intermediul unei așa-numite „decizii privind caracterul adecvat” a Comisiei Europene sau utilizarea așa-numitelor „clauze contractuale standard UE”. În cazul destinatarilor din SUA și respectarea principiilor stipulate prin așa-numitul „EU-US Privacy Shield” poate garanta un nivel corespunzător de protecție a datelor. La cerere, vă punem la dispoziție cu plăcere
informații suplimentare cu privire la garanții corespunzătoare și proporționale cu privire la respectarea unui nivel corespunzător de protecție a datelor; datele de contact sunt
menționate la începutul prezentei informări cu privire la protecția datelor. Informațiile cu privire la părțile EU-US Privacy Shield pot fi consultate în mod suplimentar la adresa www.privacyshield.gov/list.

9. Ștergerea datelor și durata de stocare

Datele personale ale persoanei vizate sunt șterse sau blocate imediat ce nu mai există scopul
prelucrării. O stocare ulterioară momentului de la care nu mai există scopul prelucrării se realizează numai în situația în care acest demers este stipulat de către legiuitorul european sau național prin regulamente, legi sau alte prevederi comunitare, aplicabile cu privire la
întreprinderea noastră (de exemplu cu privire la respectarea obligațiilor legale de arhivare
și/sau în cazul în care există interese justificate cu privire la o stocare, de exemplu în
perioada cursului termenelor de prescripție, pentru apărarea drepturilor împotriva unor
eventuale drepturi). O blocare sau ștergere a datelor se realizează și în situația în care expiră un termen de stocare stipulat prin normele menționate, exceptând situația în care se constată necesitatea de stocare suplimentară a datelor pentru încheierea unui contract sau în alte scopuri.

IV. Înregistrare / configurarea unui cont de utilizator

Pentru anumite servicii și/sau prestații puse la dispoziție prin intermediul paginilor noastre web și al ofertelor noastre online sunt necesare o înregistrare și configurarea unui cont personal de utilizator. În cadrul înregistrării și configurării contului de utilizator, colectăm și stocăm următoarele date personale („date obligatorii”). Nu se realizează o divulgare a datelor către terți:

 • Nume utilizator
 • Parola
 • Adresa comercială de e-mail a utilizatorului
 • Prenume, nume, formula de adresa
 • Întreprinderea (în măsura în care prezintă relevanță)
 • Adresa
 • Țara, județul și localitatea întreprinderii

La momentul înregistrării sunt stocate în mod suplimentar (i) adresa IP a utilizatorului, precum și (ii) data și ora înregistrării.

În mod suplimentar, pot fi comunicate informații voluntare. Din categoria acestor informații pot face parte, de exemplu, numărul de telefon, numărul de fax, numărul de telefon mobil sau informații precum numărul de angajați, branșa, dimensiunea parcului auto sau a flotei.

Informațiile obligatorii necesare în scop de înregistrare, sunt evidențiate în interfața de introducere a datelor prin intermediul unei steluțe, sub formă de rubrică obligatorie. În lipsa completării integrale și cu date reale a rubricilor obligatorii nu poate fi realizată o înregistrare. Introducerea datelor în scop de înregistrare este finalizată numai după ce, ulterior completării rubricilor obligatorii, confirmați link-ul pe care îl recepționați în unul dintre e-mail-urile expediate de noi. Informațiile voluntare pot fi folosite în special pentru perfecționarea serviciilor noastre.

1. Scop și temei legal

O înregistrare a utilizatorului se realizează pentru limitarea dreptului de acces și/sau pentru controlul accesului la anumite elemente de conținut și servicii, pe care le punem exclusiv la dispoziția utilizatorilor înregistrați, în cadrul paginilor noastre de internet și/sau în baza ofertelor online. În mod suplimentar, o asemenea înregistrare poate fi efectuată pentru punerea la dispoziție a anumitor elemente de conținut și servicii pentru utilizatori înregistrați, în cadrul executării contractului și/sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale.

2. Ștergerea datelor și durata de stocare

SMART DIESEL SRL va păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, avem în vedere valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dvs. personale, scopurile pentru care procesăm datele dvs. personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

În anumite circumstanțe, putem anonimiza datele dvs. personale (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dvs.) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem folosi aceste informații pe o perioadă nelimitată, fără a vă anunța în prealabil.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere

În calitate de utilizator, dispuneți în orice moment de posibilitatea de a anula, respectiv de a șterge înregistrarea. Aveți posibilitatea de a modifica în orice moment datele stocate despre dumneavoastră. În situația în care datele sunt (în continuare) necesare pentru executarea unui contract sau pentru realizarea de măsuri antecontractuale, este posibilă o ștergere anticipată a datelor numai în situația în care nu există obligații contractuale sau legale care să nu permită ștergerea.

V. Prelucrarea datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web

La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează automatizat datele și informațiile de la nivelul sistemului computerizat al computerului de pe care se realizează accesarea. Sunt colectate următoarele date (denumite în cele ce urmează „date Log”):

 • Informații cu privire la tipul de browser și la versiunea utilizată
 • sistemul de operare al utilizatorului
 • furnizorul de servicii de internet al utilizatorului
 • adresa IP a utilizatorului (date fără caracter personal)
 • data și ora accesării
 • paginile web de pe care sistemul utilizatorului accesează pagina noastră de internet
 • paginile web accesate de sistemul utilizatorului de pe pagina noastră web
 • operațiunile efectuate de către utilizator pe pagina noastră

Datele Log menționate nu permit realizarea unei asocieri personale cu utilizatorul.

1. Scop și temei legal

Colectarea și prelucrarea datelor Log, în special a adresei IP, se realizează în scopul punerii la dispoziția utilizatorului a elementelor de conținut disponibile la pagina noastră web, ceea ce înseamnă în scop de comunicare între utilizator și oferta noastră web, respectiv online. Pe durata operațiunii corespunzătoare de comunicare este necesară o stocare temporară a adresei IP. Aceasta este necesară pentru adresarea raporturilor de comunicare între utilizator și oferta noastră web și/sau online, respectiv pentru accesarea ofertei noastre web și/sau online.

O prelucrare și stocare a adresei IP cu depășirea limitelor operațiunii de comunicare, sub formă de Logfiles, se realizează în scopul asigurării funcționalității ofertelor noastre web și online, pentru optimizarea acestor oferte, precum și pentru garantarea securității sistemelor noastre din domeniul tehnologiei informațiilor.

2. Ștergerea datelor și durata de stocare

Datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prevăzut al colectării acestora. În cazul colectării datelor pentru punerea la dispoziție a paginii web, această cerință este întrunită la momentul la care este finalizată ședința respectivă – accesarea paginii web. O stocare suplimentară a datelor Log, inclusiv a adresei IP în scopul garantării securității sistemului, se realizează pentru un interval de maxim șapte zile de la finalizarea accesării paginii de către utilizator. Este posibilă și admisă o prelucrare suplimentară a datelor Log și/sau o stocare a acestora în măsura în care, după expirarea termenului de stocare menționat anterior de șapte zile, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate astfel încât nu mai este posibilă o repartizare a datelor log în funcție de o adresă IP.

VI. Utilizarea de Cookies

Pagina noastră web utilizează Cookies. În ceea ce privește Cookies este vorba despre fișiere text stocate în browserul de internet, respectiv de browserul de internet pe computerul utilizatorului. Cookies nu conțin programe și nu pot plasa un cod nociv pe computerul dumneavoastră. În situația în care un utilizator accesează o pagină web, poate fi stocat un cookie pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține o succesiune specifică de caractere care permite o identificare unică a browserului în cazul unei noi a paginii web.

Cookie-urile noastre nu conțin date cu caracter personal, astfel încât este protejată sfera dumneavoastră privată. În funcție de natura cookie-ului, precum și de posibilitatea de repartizare a unui cookie către o adresă IP, există însă în principiu posibilitatea unei asocieri personale cu utilizatorul. Nu este efectuată de noi o asemenea repartizare, respectiv adresa IP este anonimizată fără întârziere pentru a exclude o repartizare.

Realizăm diferențierea între (i) cookies necesare din punct de vedere tehnic, (ii) cookies cu rol de analiză și (iii) cookies puse la dispoziție de către furnizori terți:

(i) Cookies necesare din punct de vedere tehnic sunt utilizate de noi pentru a asigura o structură mai prietenoasă pentru utilizator în ceea ce privește oferta noastră web și/sau online. La nivelul cookies necesare din punct de vedere tehnic sunt stocate următoarele date, fiind transmise către sistemele noastre:

 • Setări de limbă
 • Informații cu privire la terminalul utilizat / computer și setările acestuia
 • Informații de Log-In

(ii) Cookies de analiză (și așa-numite Session-Cookies) sunt utilizate de noi pentru a analiza comportamentul de navigare al utilizatorilor cu raportare la ofertele noastre web și/sau online în scop publicitar, pentru efectuarea de studii de piață sau pentru adaptarea în funcție de necesități a ofertelor noastre. Prin intermediul cookies de analiză sunt colectate și transmise către sistemele noastre următoarele date:

 • Termeni de căutare înregistrați
 • Frecvența de accesare a paginilor
 • Accesarea funcțiilor disponibile pe paginile web

Datele colectate în acest mod cu privire la utilizator sunt pseudonimizate prin intermediul măsurilor de natură tehnică. Ulterior nu mai există posibilitatea de repartizare a datelor către utilizatorul care efectuează accesarea.

(iii) Cookies puse la dispoziție de către furnizori terți reprezintă cookies care nu sunt oferite de serverele noastre web, ci de către furnizori terți. Din această categorie face parte de
exemplu integrarea butonului „Îmi place”. La selectarea acestuia, Facebook inserează un cookie „propriu” în browserul utilizatorului. Cookies puse la dispoziție de către furnizori terți nu pot fi căutate și/sau evaluate în nicio situație de noi.

1. Cum folosim cookie-urile?

O parte din paginile cuprinse în site-ul www.smartdiesel.ro utilizează cookie-urile pentru a reţine: preferinţele dumneavoastră de afişare, cum ar fi contrastul, culoarea sau dimensiunea caracterelor; dacă aţi răspuns la un sondaj pop-up privind utilitatea conţinutului (pentru a nu fi întrebat din nou); dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site.

De asemenea, unele materiale (video) găzduite de site-ul www.smartdiesel.ro utilizează cookie-uri pentru a colecta statistici anonime privind modul în care aţi ajuns pe site şi materialele video pe care le-aţi vizualizat.

Activarea cookie-urilor nu este strict necesară pentru funcţionarea site-ului www.smartdiesel.ro, dar vă poate îmbunătăţi experienţa de navigare. Puteţi şterge sau bloca cookie-urile însă, dacă faceţi acest lucru, s-ar putea ca anumite caracteristici ale site-ului www.smartdiesel.ro să nu funcţioneze corespunzător.

Informaţiile asociate cookie-urilor nu sunt utilizate pentru a vă identifica personal. În plus, ţinem sub control datele referitoare la preferinţele dumneavoastră de navigare. Cookie-urile nu sunt folosite în alte scopuri decât cele descrise aici.

Scopul de utilizare a cookies necesare din punct de vedere tehnic este reprezentat de
simplificarea folosirii paginilor web de către utilizatori. Anumite funcții ale paginii noastre de internet nu pot fi oferite fără utilizarea de cookies. Pentru acestea este necesar ca browserul să fie recunoscut și după o schimbare a paginii. Pentru următoarele aplicații avem nevoie de cookies necesare din punct de vedere tehnic:

 • Preluarea setărilor de limbă
 • Memorarea termenilor de căutare
 • Informații de Log-In

Datele utilizatorilor colectate prin intermediul cookies necesare din punct de vedere tehnic nu sunt utilizate pentru generarea de profiluri de utilizator.

Utilizarea de cookies de analiză se realizează în scopul îmbunătățirii calității paginii noastre web și a conținuturilor acesteia. Prin intermediul cookies de analiză identificăm modul în care este utilizată pagina web și dispunem în acest mod de posibilitatea de a optimiza continuu oferta noastră (a se vedea mai sus).

2. Ștergerea datelor și durata de stocare

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile după cum doriţi – pentru detalii, consultaţi site-ul aboutcookies.org. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul dumneavoastră și puteți seta majoritatea browserelor să blocheze plasarea acestora. Dacă faceţi acest lucru, este posibil să fiţi nevoit să setaţi manual unele preferinţe, de fiecare dată când vizitaţi site-ul www.smartdiesel.ro. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau opţiuni să nu funcţioneze.
Puteţi accepta sau respinge cookie-urile de pe acest site, accesând linkul corespunzător: Accept cookie-urile / Refuz cookie-urile.

Cookies sunt stocate pe terminalul respectiv al utilizatorului (Smart-Device/ computer) și sunt transmise din punctul respectiv către paginile noastre web. Se diferențiază între așa- numite cookies permanente și Session-Cookies. Session-Cookies sunt stocate pe durata unei accesări de browser și sunt șterse la închiderea browserului. Cookies permanente nu sunt șterse la închiderea ședinței respective de browser, ci sunt stocate pentru o perioadă mai
lungă pe terminalul utilizatorului.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere

La accesarea paginii noastre web, utilizatorii sunt informați prin intermediul unui banner
informativ cu privire la utilizarea de cookies și sunt atenționați asupra acestei declarații cu privire la protecția datelor. Prin intermediul bannerului este obținut și acordul utilizatorului cu privire la prelucrarea datelor personale folosite în acest context.

În calitate de utilizator, vă revine controlul deplin asupra utilizării și stocării de cookies. Prin intermediul unei modificări a setărilor în browserul dumneavoastră de internet dispuneți de
posibilitatea de a dezactiva cu caracter general sau de a limita transmiterea de cookies. Aveți posibilitatea de a șterge în orice moment cookies stocate anterior. Această operațiune poate fi efectuată și automatizat. În situația în care sunt dezactivate cookies pentru pagina noastră web, există posibilitatea ca nu toate funcțiile paginii web să poată fi utilizate integral.

Aveți posibilitatea de a vă opune în orice moment, cu efect pentru viitor, utilizării de cookies pentru generarea de profiluri pseudonime de utilizator (a se vedea informațiile de mai sus cu privire la cookies de analiză); puteți să vă exercitați dreptul de opoziție prin intermediul bannerului de informare sau cu ajutorul opțiunilor menționate de configurare a browserului dumneavoastră.

VII. Analiză web

Pentru a optimiza paginile noastre web și pentru adaptarea la obiceiurile modificate și la condițiile tehnice ale utilizatorilor noștri, utilizăm instrumente pentru a realiza așa-numita analiză web. În acest context evaluăm de exemplu elementele accesate de către utilizatori, dacă informațiile căutate pot fi găsite facil, etc. Aceste informații pot fi interpretate și devin relevante numai dacă este examinat un grup mai extins de utilizatori. În acest scop sunt agregate datele colectate, ceea ce înseamnă că sunt sintetizate pentru a forma unități mai extinse.

Astfel dispunem de posibilitatea de a adapta design-ul paginilor sau de a optimiza
conținuturile, de exemplu în situația în care constatăm că o pondere relevantă a utilizatorilor care accesează paginile web folosește tehnologii noi sau nu identifică, respectiv identifică cu dificultate o informație existentă.

În cadrul ofertelor noastre web și online efectuăm următoarele analize, respectiv utilizăm următoarele instrumente pentru analiza web

1. Analiza datelor Log

O utilizare a datelor Log în scopuri de analiză se realizează exclusiv pe bază anonimă, în special nu se realizează o asociere cu datele utilizatorului care pot fi atribuite persoanei și/sau cu o adresă IP sau un cookie. O astfel de analiză a datelor Log nu este guvernată de prevederile aplicabile în materia protecției datelor conform Regulamentului general privind protecția datelor.

2. Google Analytics

Pentru analiza utilizării paginii web utilizăm serviciile de analiză web „Google Analytics” puse la dispoziție de către firma Google (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA; „Google”). Google Analytics utilizează „Cookies” care permit o analiză a utilizării paginii web de către clienții noștri pe o bază pseudonimă și/sau anonimă.

Informațiile generate prin cookie cu privire la utilizarea paginii web sunt transferate către un server Google din SUA și sunt stocate la nivelul acestuia. În cazul activării anonimizării IP-ului pe această pagină web, adresa dumneavoastră IP este prescurtată înainte de transmitere de către Google pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state membre ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP complet către un server Google din SUA, unde este prescurtată. Google utilizează informațiile menționate pentru a evalua accesarea paginii web în numele nostru, pentru a genera rapoarte cu privire la activitățile asociate paginilor web și pentru a presta servicii suplimentare asociate cu utilizarea paginii web și a internetului în raport cu administratorul paginii de internet. Adresa IP comunicată în cadrul Google Analytics de către browserul dumneavoastră nu este asociată cu alte date de pe Google.

Dispuneți de posibilitatea de a evita stocarea de cookies prin intermediul unei setări corespunzătoare la nivelul software-ului dumneavoastră browser; vă atragem însă atenția asupra faptului că, în asemenea situație, este posibil să nu puteți valorifica integral toate funcțiile oferite de pagina noastră web.

Dacă nu doriți o evaluare de către Google Analytics, aveți la dispoziție următoarele posibilități:

 • Puteți evita înregistrarea prin intermediul Google Analytics prin selectarea următorului link. Este aplicat un Opt-Out-Cookie, care previne înregistrarea viitoare a datelor dumneavoastră de către Google Analytics la accesarea acestei pagini web: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Instrucțiuni: În situația în care ștergeți cookies dumneavoastră, această situație conduce și la ștergerea Opt-Out-Cookie, fiind eventual necesară reactivarea acestora de către dumneavoastră.
 • În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a evita înregistrarea datelor generate de Google Analytics-Cookie și care se referă la accesarea de către
  dumneavoastră a paginii web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google prin descărcarea și instalarea PlugIn-ului de browser care poate fi accesat la următorul link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Utilizăm Google Analytics pentru evaluarea în scop statistic a datelor din AdWords și din Double-Click-Cookie. În măsura în care nu doriți acest aspect, dispuneți de posibilitatea de a dezactiva opțiunea prin intermediul managerului pentru cerințele de afișare (http://www.google.com/settings/ads/onweb/).

VIII. Newsletter / Publicitate / Social Media Plugins

Prin intermediul ofertelor noastre web și online oferim în mod suplimentar posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru, fiind folosite de asemenea și Social Media Plugins. Cu caracter individual:

1. Abonarea la newsletter

În situația în care doriți să utilizați newsletter-ul oferit de noi, trebuie să ne comunicați o adresă valabilă de e-mail. Pentru a putea verifica dacă sunteți titularul adresei menționate de e-mail, respectiv dacă titularul acesteia este de acord cu primirea newsletter-ului, expediem, după prima etapă de înregistrare, un e-mail automatizat către adresa menționată de e-mail (așa-numit Double Opt-In). Numai după confirmarea abonării la newsletter prin intermediul unui link prezent în e-mail-ul de confirmare, vom include adresa de e-mail menționată în lista noastră de destinatari. Cu excepția adresei de e-mail și al datelor necesare pentru confirmarea înregistrării, nu colectăm date suplimentare.

Prelucrarea datelor dumneavoastră se realizează exclusiv în scopul expedierii newsletter-ului solicitat de dumneavoastră.

2. Utilizarea datelor personale în scopuri publicitare și de marketing / consultări ale clienților

Putem folosi datele dvs. de identitate, datele de contact, date tehnice privitoare la utilizarea site-ului de către dumneavoastră și profil pentru a forma o imagine asupra a ceea ce credem că ați dori sau că aveți nevoie sau ce vă poate interesa. Acesta este modul în care decidem ce produse, servicii și oferte pot fi relevante pentru dvs. (numim aceasta marketing). Veți primi comunicări de marketing de la noi dacă ați solicitat informații de la noi sau ați achiziționat bunuri sau servicii de la noi sau dacă ne-ați furnizat datele dvs. atunci când ați intrat într-un concurs sau v-ați înregistrat pentru o promoție și, în fiecare caz, nu ați renunțat primirea acestor informații de marketing.

O utilizare a datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare și/sau de marketing, precum și pentru efectuarea sondajelor de opinie cu privire la gradul de satisfacție al clienților se realizează numai în situația în care există un consimțământ corespunzător în acest scop sau în măsura disponibilității unui alt temei legal, care permite abordarea în scop publicitar și/sau de marketing și în măsura în care nu există un consimțământ în acest sens.

3. Publicitate Online bazată pe internet

În acest mod dispunem de posibilitatea de a analiza utilizarea publicității online și de a vă pune la dispoziție prin afișare mesaje publicitare care ar putea prezenta interes pentru dumneavoastră și care ar putea corespunde preferințelor dumneavoastră. În nicio situație nu sunt stocate în acest context date personale (de exemplu nume, adresa, adresa de e- mail). Adresele IP sunt anonimizate, astfel încât este exclusă o asociere cu persoana.

4. Rețele sociale / Social Media Plugins

Am integrat pe paginile noastre web butoane („Plugins”) pentru diferite rețele sociale. Prin intermediul acestor Plugins sunt puse la dispoziție diferite funcții, al căror obiect și volum sunt determinate de către administratorii rețelelor sociale. Pentru a asigura o protecție îmbunătățită a datelor dumneavoastră personale, utilizăm o procedură cu 2 clickuri. Prin acționarea butonului poziționat direct lângă plugin-ul respectiv este activat plugin-ul, aspect evidențiat prin modificarea culorii butonului care corespunde plugin-ului din gri în colorat. Ulterior dispuneți de posibilitatea de a utiliza plugin-ul respectiv printr-un clic pe butonul aferent plugin-ului. Trebuie să aveți în vedere că adresa IP aferentă sesiunii dumneavoastră de navigare poate fi asociată cu profilul dumneavoastră propriu de la nivelul rețelei de socializare în cauză, în situația în care sunteți autentificat pe pagina în cauză la momentul respectiv (logat). În mod suplimentar, accesarea de către dumneavoastră a paginii noastre web poate fi asociată cu profilul dumneavoastră de pe rețeaua de socializare, în situația în care aceasta vă recunoaște în baza unui cookie menținut al rețelei de socializare, aplicat anterior pe computerul dumneavoastră.

Vă rugăm să aveți în vedere că nu deținem calitatea de furnizor al rețelelor de socializare și că nu exercităm nicio influență asupra prelucrării datelor de către furnizorii respectivi.

IX. Formular de contact și contact prin e-mail

Pe pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact care poate fi folosit de către utilizator pentru contactarea noastră în format electronic. În situația în care utilizatorul valorifică această posibilitate, sunt transmise către noi și stocate datele introduse în interfața de înregistrare. Aceste date sunt reprezentate de:

 • Firma*
 • Dimensiunea flotei
 • Prenume*
 • Nume*
 • Program de lucru cu publicul
 • Nr. telefon*
 • E-mail*
 • Rubrica pentru mențiuni*
 • Cod poștal*
 • Țara

*Informațiile obligatorii necesare pentru înregistrare sunt evidențiate cu o steluță ca rubrică obligatorie (și în interfața de înregistrare de date).

La momentul expedierii mesajului sunt prelucrate și memorate în mod suplimentar următoarele date:

 • Adresa IP a utilizatorului
 • Data și ora expedierii

Alternativ este posibilă contactarea prin intermediul adresei de e-mail menționate la pagina noastră web. În acest caz sunt stocate datele personale ale utilizatorului transmise prin acest e-mail. În nicio situație nu este efectuată divulgarea datelor către terți, exceptând situația în care trebuie să apelăm la terți pentru prelucrarea solicitării.

Datele sunt prelucrate exclusiv în scopul procesării cererii respective, respectiv a solicitării utilizatorului. Celelalte date colectate pe parcursul procedurii de expediere sunt destinate prevenirii utilizării abuzive a formularului de contact și garantării securității sistemelor noastre din domeniul tehnicii de informare.

2. Ștergerea datelor și durata de stocare

În principiu, datele sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prevăzut al colectării acestora. Pentru datele personale din interfața de înregistrare din formularul de contact și pentru cele transmise prin e-mail, se aplică această situație în cazul în care comunicarea respectivă cu utilizatorul a fost finalizată și/sau a fost oferit un răspuns final solicitării formulate de către utilizator. Comunicarea este finalizată, respectiv există un răspuns final în situația în care rezultă în baza împrejurărilor că situația de fapt în cauză a fost soluționată cu titlu definitiv.

Datele personale suplimentare colectate pe parcursul operațiunii de expediere sunt de asemenea șterse, imediat ce nu mai sunt necesare pentru realizarea scopului prevăzut pentru colectare.

3. Posibilitate de formulare a contestațiilor și de ștergere

Utilizatorul dispune în orice moment de posibilitatea de a întrerupe comunicarea cu noi și/sau de a-și retrage solicitarea și de a se opune unei utilizări corespunzătoare a datelor sale. În asemenea situație nu este posibilă continuarea comunicării.

X. Drepturile dumneavoastră

Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

(i) dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, conform legii;
(ii) dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
(iii) dreptul de intervenție asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal;
(iv) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
(v) dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea sau actualizarea în condițiile legii. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără necesitatea unei justificări;
(vi) dreptul de a cere ștergerea datelor;
(vii)dreptul de a cere transferul (portarea) datelor dumneavoastră;
(viii) dreptul a vă retrage consimțământul (în cazul în care colectarea și procesarea se face pe baza consimțământului);
(ix) dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materia protecției datelor cu caracter personal.

Va puteți exercita aceste drepturi și puteți să vă opuneți oricând și fără justificare prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către SMART DIESEL SRL (prin accesarea formularului de contact la adresa www.smartdiesel.ro /contact/ sau la adresa de poștă: județul Arad, Chișineu-Criș, str. Dunării, nr. 1/A, cod poștal 315100 sau pe e-mail protectiadatelor@smartdiesel.ro), a unei solicitări scrise, datată și semnată în acest sens.

În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SMART DIESEL S.R.L (i.e. persoana responsabilă cu protecția datelor). În urma transmiterii solicitării dumneavoastră, este probabil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost înregistrată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

Încercăm să răspundem tuturor solicitărilor în decursul unei luni calendaristice. Ocazional, acest proces poate avea o durată mai lungă dacă solicitarea dvs. este deosebit de complexă sau dacă ați făcut mai multe solicitări. În acest caz, vă vom anunța și vă vom ține la curent.

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de confidențialitate și securitate a prelucrării datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu orice actualizări ale acesteia.

Condiții de utilizare – modelul DKV

Responsabilitate, domeniul de aplicare, relația contractuală

SMART DIESEL SRL, Arad, România (în continuare, de asemenea: noi / noi) este responsabil pentru paginile web ale SMART DIESEL (în continuare, „site-ul web” / „portalul Internet”) sub domeniul „smartdiesel.ro”.

Utilizarea paginilor web SMART DIESEL este supusă „Condițiilor generale de utilizare”, cu excepția cazului în care se aplică în mod explicit dispozițiile legale. Condiții suplimentare sau speciale care prevalează asupra acestor „Condiții generale ale utilizatorului” se pot aplica în zone individuale, protejate prin acces sau dacă am convenit astfel cu dvs. (sau, de asemenea, cu o terță parte pentru care acționați) în cazuri individuale. Acceptați aceste Condiții când și atât timp cât utilizați site-ul nostru web. Dacă nu sunteți (nu mai) de acord cu aceste Condiții, nu mai puteți (nu mai) folosi paginile noastre web.

Simpla utilizare a site-ului nostru web nu creează nicio relație contractuală, de muncă sau de muncă între dvs. și SMART DIESEL.

Servicii

SMART DIESEL furnizează informații și / sau documente (în continuare, „conținut”) pe paginile sale web pe care le puteți accesa sau descărca. Cu excepția cazului în care în ofertele individuale se face referire expres la o taxă, oferim serviciul nostru gratuit (suportați doar propriile taxe de conectare și costurile pentru mijloacele de acces [proprii] utilizate).

Înregistrare, autentificare

Unele zone ale site-ului nostru web pot fi accesate și protejate prin parolă numai după înregistrare. Nu există nicio cerere de înregistrare (pentru a avea acces în aceste zone) împotriva SMART DIESEL.

SMART DIESEL poate, în orice moment, să protejeze, de asemenea, părți ale paginilor sale web care erau anterior accesibile în mod liber, necesitând o înregistrare (autentificare).

SMART DIESEL are dreptul, în orice moment și cu efect imediat, să revoce o autorizație de acces care ți-a fost acordată fără ca aceasta să justifice acest lucru, în special dacă

(a) încălca (d) Condițiile de utilizare convenite,
(ați) încălca (d) obligațiile dumneavoastră de îngrijire în tratarea detaliilor de autentificare,
acționează / au acționat cu intenție rău intenționată / frauduloasă sau
nu ați utilizat zona protejată de acces pentru o perioadă mai lungă de timp.
În legătură cu înregistrarea, dvs. și SMART DIESEL conveniți asupra unor condiții suplimentare care vor fi menționate separat în procesul de înregistrare.

Protecția datelor, transferul de date

Puteți citi în politica noastră de confidențialitate ce date colectăm, procesăm și stocăm și cum le protejăm. Utilizarea paginilor noastre web, inclusiv contactarea noastră, este permisă în general în mod anonim sau sub pseudonim.

Utilizare, drepturi de utilizare

Drepturi de utilizare

Atunci când utilizați acest site web, SMART DIESEL vă acordă un drept neexclusiv și netransferabil de a utiliza conținutul exclusiv în scopuri proprii, cu excepția cazului în care se convine altfel în cazuri individuale.

Conținutul nu poate fi distribuit, închiriat sau transferat în niciun alt mod către terți în niciun moment fără consimțământul nostru expres. Nu puteți edita sau traduce documentele furnizate sau extrage părți ale acestora dacă nu mai aveți (nu mai aveți) consimțământul nostru sau nu aveți dreptul să faceți acest lucru prin lege (de exemplu, dreptul de a cita).

Proprietate intelectuală

Indiferent de prevederile menționate anterior în acest capitol al Condițiilor generale de utilizare, informațiile, numele de marcă și alte conținuturi ale paginilor noastre web la care nu aveți drepturi proprii nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, completate sau utilizate în orice alt mod fără acordul prealabil scris al titularului drepturilor.

În afară de drepturile de utilizare acordate în mod expres mai sus, nu vi se acordă alte drepturi de niciun fel, în special asupra denumirii companiei și drepturilor de proprietate industrială (brevete, modele de utilitate, mărci comerciale etc.) și nici SMART DIESEL nu este obligată să vă acorde astfel de drepturi pe baza utilizării.

Răspundere și garanție

Disponibilitatea site-ului web este garantată numai în cadrul condițiilor tehnice. Erorile temporare de serviciu nu pot fi excluse și nu constituie o bază pentru orice pretenție împotriva SMART DIESEL.

Serviciile care nu fac obiectul unei relații contractuale speciale (inclusiv funcționarea în sine a acestui site web) pot fi suspendate în orice moment fără notificare prealabilă.

Vă rugăm să rețineți că transmiterea datelor pe Internet (de exemplu, atunci când comunicați prin e-mail) prezintă lacune de securitate și nu poate fi protejată complet de accesul terților. Dacă aveți dubii, alegeți comunicarea prin poștă.

Răspunderea pentru conținut

Conținutul paginilor noastre a fost și este pregătit cu atenție și actualizat periodic. Cu toate acestea, nu ne asumăm nicio răspundere pentru corectitudinea, completitudinea și actualitatea conținutului. Suntem responsabili pentru propriul nostru conținut în conformitate cu legile generale. Nu suntem obligați să monitorizăm conținutul extern de pe paginile noastre – în special contribuțiile clienților sau comentariile – sau să investigăm circumstanțele care indică o activitate ilegală. Vom elimina conținutul imediat, imediat ce vom deveni conștienți de o încălcare concretă a legii care justifică o astfel de eliminare.

Utilizarea conținutului site-ului nostru web este pe propriul risc; informațiile furnizate sunt doar pentru informații generale fără caracter obligatoriu și sunt destinate să vă pregătească acțiunile mai amănunțit, dacă este necesar, dar nu înlocuiește informațiile complete.

Termeni și Condiții Generale

Termeni și Condiții Generale de achiziție

Directive